BRIDON-BEKAERT wire

Bridon-Bekaert er i dag vår viktigste leverandør

Selskapet har avdelinger over hele verden, og har i alle år ligget i forkant når det gjelder kvalitet i wireproduksjonen og utvikling av nye wiretyper. Vi samarbeider med hovedavdelingen i England, og all wire vi selger er produsert der.

Bridon-Bekaert har et kvalitetsfortrinn foran andre produsenter ved at de kjøper det meste av stålet de bruker, -og alt de bruker i produksjon av fiskeriwire, fra samme leverandør. Dette sikrer at det hele tiden er tilnærmet lik renhet og hardhet i metallet. Bruk av forskjellig råmateriale kan gi problemer med kvaliteten på det ferdige produktet.

Bridon-Bekaert har også et kvalitetsfortrinn ved at de gjør all trekking av enkelttrådene i ståltauet selv. Det er i denne prosessen egenskaper som bruddstyrke og fleksibilitet bestemmes, og gode rutiner for kvalitetskontroll er helt avgjørende. Bridon-Bekaert har faste rutiner for dette, og kan utstede sertifikat med testverdier for enhver produksjon.

Link til Bridon-Bekaerts hjemmesider: http://www.bridon-bekaert.com