SEA master

Sea Master er den nyeste semipelagiske-/bunntråldøra fra ROCK. De er konstruerte for å bruke fire hanaføtter, og blir med dette stabile samt lette å svinge med. Spredeegenskapene og driftsøkonomien er også meget bra.

 

På Færøyene er trålerne Gadus, Sjurdaberg og Enniberg svært fornøyde med dørene. Av norske båter har Havbryn, Atlantic Star og Doggi dem ombord.