ROCK tråldører

Kontakt oss

SP/F Rock er et mekanisk verk-sted på Færøyene som utvikler og produserer tråldører

Moderne design og godt håndtverk gjør disse dørene til markedsvinnere.

Vi i Johan Christian Loennechen AS er glade for å være ene-forhandlere i Norge.

Link: http://www.rock.fo