Starfish er en videreutvikling av vanlig Dyform med stålkjerne

Wiren er forbedret ved at det er lagt en plasthylse rundt stålkjernen.

Denne holder impregneringen inne og vannet ute, og gjør at kjernen varer lenger. I tillegg er plasthylsen stjerneformet og har stabiliserende spor til kordelene. Plasthylsen er vist med lyseblått i tegningen til venstre. Vekt og bruddstyrke er som for vanlig Dyform.