BRIDON wire

Kontakt oss

Bridon er i dag vår viktigste leverandør

Selskapet har avdelinger over hele verden, og har i alle år ligget i forkant når det gjelder kvalitet i wireproduksjonen og utvikling av nye wiretyper. Vi samarbeider med hovedavdelingen i England, og all wire vi selger er produsert der.

Bridon har et kvalitetsfortrinn foran andre produsenter ved at de kjøper det meste av stålet de bruker, -og alt de bruker i produksjon av fiskeriwire, fra samme leverandør. Dette sikrer at det hele tiden er tilnærmet lik renhet og hardhet i metallet. Bruk av forskjellig råmateriale kan gi problemer med kvaliteten på det ferdige produktet.

Bridon har også et kvalitetsfortrinn ved at de gjør all trekking av enkelttrådene i ståltauet selv. Det er i denne prosessen egenskaper som bruddstyrke og fleksibilitet bestemmes, og gode rutiner for kvalitetskontroll er helt avgjørende. Bridon har faste rutiner for dette, og kan utstede sertifikat med testverdier for enhver produksjon.

Link til Bridons hjemmesider: http://www.bridon.com